מספר חוקים פחות מוכרים במשחק הטניס

מקלות יחידים:
במקרה בו משוחק משחק יחידים על מגרש קונבנציונאלי המיועד גם למשחקי זוגות יש למקם מקלות יחידים אשר יתמכו ברשת משני צידיה ויגבילו את הרשת של מגרש היחידים. מקלות היחידים ימוקמו במרחק של 0.914 מטר מחוץ לקו האורך של מגרש היחידים. גובה מקל היחידים הינו 1.07 מטר.

אביזרים קבועים:
כל אביזר הנמצא בתחומי המגרש לרבות כסאות שחקנים, כסא שופט, קוונים, אוספי כדורים (כאשר נמצאים במקומם המיועד), גדרות צדדיות ואחוריות וכל אביזר אחר הנמצא באזור מגרש הטניס ברגע בו מתחילה הנקודה נקרא אביזר קבוע. במשחק היחידים מקלות יחידים נחשבים לחלק מהרשת ואינם נכללים תחת הגדרת האביזר הקבוע.

כדור נוגע באביזר קבוע:
אם הכדור פוגע באביזר קבוע אחרי שפגע במגרש "הנכון" השחקן שהכה את הכדור זוכה בנקודה. אם הכדור פוגע באביזר הקבוע לפני שפגע במגרש "הנכון" – השחקן שהכה את הכדור מפסיד את הנקודה.

המחבט:
מחבט משחק חוקי מכיל דפוס יחיד גידים מוצלבים. כמו כן חל איסור על מחבט חוקי מלהכיל כל מרכיב אלקטרוני. השימוש בבולם זעזועים מותר בכמות בלתי מוגבלת, כל עוד השחקן ימקמו מחוץ לדפוס הגידים המוצלבים.

סדר הקבלה בזוגות:
בתחילת כל מערכה תקבע כל קבוצה את סדר הקבלה (מי מבין השחקנים יקבל את ההגשה הראשונה ומי יקבל את השנייה). סדר קבלה זה ישמר לאורך כל המערכה ואילו בתחילת המערכה הבאה תוכל הקבוצה לקבוע סדר קבלה חדש.

ההגשה:
לפני תחילת תנועת ההגשה, המגיש יעמוד יציב על שתי רגליו מאחורי קו הבסיס של צידו ובין ההמשך הדמיוני של סימן האמצע וקו האורך. השחקן יזרוק את הכדור באוויר בעזרת ידו ויחבוט בוו עם המחבט לפני שזה יפגע ברצפה. תנועת ההגשה מסתיימת כאשר השחקן המגיש פוגע/מפספס את הכדור.

שחקן מפסיד את הנקודה:
המקבל מחזיר את ההגשה לפני שהכדור פוגע במגרש (מקבל את ההגשה מהאוויר).
השחקן "מושך" בצורה מכוונת את הכדור או פוגע בכדור פעמיים בצורה מכוונת.
השחקן או כל ציוד שהשחקן משתמש בו על המגרש (כולל המחבט) נוגעים ברשת, ברצועת הרשת או במקל היחידים בזמן שהכדור נמצא במשחק.
השחקן נוגע בכדור לפני שהוא עבר את הרשת.
כדור הנמצא במשחק נוגע בשחקן או בן זוגו או כל דבר שהשחקן/בן זוגו לובשים (מלבד המחבט).
כדור הנמצא במשחק נוגע במחבט השחקן כשאינו נמצא בידו של השחקן.

החזרה חוקית:
כדור הנחבט בזווית עובר מצידה של הרשת (מעל או מתחת לגובה הרשת) ונוחת במגרש "הנכון" של היריב.
השחקן החובט עובר עם מחבטו את הרשת לאחר שחבט בכדור בצורה חוקית (הבהרה: רק במידה וחבט את הכדור מעל הרשת או בצד המגרש שלו).
הכדור הנחבט פוגע בכדור אחר השוכב במגרש "הנכון" ואשר שכב שם מתחילתה של הנקודה.

משחק רציף:
כעקרון מנחה, משחק הטניס יהיה רציף מן הרגע שהוא מתחיל (כשההגשה הראשונה מוגשת) ועד שהמשחק מסתיים ומוכרז מנצח.

בין נקודה לנקודה:
בתוך משחקון מותרת לכל היותר הפוגה של 20 שניות . חוק זה חל על המגיש כן המקבל צריך לשחק לפי הקצב הסביר של המגיש (חוק 5.8.4).

בהחלפת צדדים:
תתקיים הפסקה של לכל היותר 90 שניות בין סיום הנקודה האחרונה במשחקון שלפני ההחלפה, לבין ההגשה הראשונה במשחקון הראשון לאחר ההחלפה.

בסיום מערכה תתקיים הפסקה של לכל היותר 120 שניות בין סיום הנקודה האחרונה במערכה שהסתיימה, לבין ההגשה הראשונה במערכה הבאה.

במקרים בהם תנאי מזג האוויר בתחרות קיצוניים בשילוב של חום ולחות יחול חוק "תנאי מזג אוויר קיצוניים" (בהחלטת השופט הראשי בלבד) המאפשר הפסקה של 10 דקות בין סיום המערכה השנייה לתחילתה של המערכה השלישית. במהלך הפסקה זו רשאים השחקנים לצאת מן המגרש ולקבל תדרוך ממאמניהם.

השארת תגובה