טפסים להורדה

טפסי הרשמה:

טפסי הרשמה מלאים ניתן לשלוח לפקס: 09-9510630

או למייל: office@tennisbho.co.il

טפסי ההרשמה סניף נווה עמל:

בית ספר לטניס:

חברתי פעם בשבוע נווה עמל

חברתי פעמיים בשבוע נווה עמל

סגל נווה עמל

 

פרו טניס:

חברתי פעם בשבוע נווה עמל

חברתי פעמיים בשבוע נווה עמל

 

מבוגרים ומנוי בוקר:

מבוגרים נווה עמל

מנוי בוקר נווה עמל

טפסי ההרשמה סניף קאנטרי קלאב:

בית ספר לטניס:

קאנטרי חברתי פעם בשבוע

קאנטרי חברתי פעמיים בשבוע

קאנטרי סגל


פרו טניס:

קאנטרי חברתי פעם בשבוע

קאנטרי חברתי פעמיים בשבוע

 

מבוגרים ומנוי בוקר:

קאנטרי מבוגרים

קאנטרי מנוי בוקר

קאנטרי מנוי ערב