טפסים להורדה

טפסי הרשמה:

טפסי הרשמה מלאים ניתן לשלוח לפקס: 09-9510630

או למייל: office@tennisbho.co.il

טפסי ההרשמה סניף נווה עמל:

בית ספר לטניס:

חברתי פעם בשבוע נווה עמל

חברתי פעמיים בשבוע נווה עמל

סגל נווה עמל

פרו טניס:

חברתי פעם בשבוע נווה עמל

חברתי פעמיים בשבוע נווה עמל

מבוגרים ומנוי בוקר:

מבוגרים נווה עמל

מנוי בוקר נווה עמל

טפסי ההרשמה סניף קאנטרי קלאב:

בית ספר לטניס:

חברתי פעם בשבוע  קאנטרי הרצליה

חברתי פעמיים בשבוע קאנטרי הרצליה

סגל קאנטרי

פרו טניס:

חברתי פעם בשבוע  קאנטרי הרצליה

חברתי פעמיים בשבוע קאנטרי הרצליה

מבוגרים ומנוי בוקר:

מבוגרים קאנטרי הרצליה

מנוי בוקר קאנטרי הרצליה

מנוי ערב  קאנטרי הרצליה